หน้าหลัก
 สายพ่นยาเสริมเชือกผ้าใบ
 สายพ่นยาเสริมเชือกถัก
 สายพ่นยารุ่นยางหลายชั้น
 สายแก็ส
 สายส่งน้ำเสริมเชือกผ้าใบ
 ท่อดูดน้ำ
 ท่ออ่อนชนิดใสโปร่งแสง
  ท่ออ่อนทึบแสง
 ท่ออ่อนอย่างหนา
 ท่ออ่อน 2 ชั้น
 สายลมแรงดันสูง
 สายฉีดน้ำเสริมเชือกถัก
 สายยางเสริมเชือกถัก
 สายยางทนแรงดันสูงสำหรับงานหนัก
 ท่อแอลดีพีอี

Tag 
บริษัท ไทยพลาสติกโฮสจำกัด สายยาง รับจ้างผลิตสายยางเกรด A THAI PLASTIC HOSE สายพ่นยาเสริมเชือกผ้าใบ สายพ่นยาเสริมเชือกถัก สายพ่นยารุ่นยางหลายชั้น สายแก็ส สายส่งน้ำเสริมเชือกผ้าใบ ท่อดูดน้ำ ท่ออ่อนชนิดใสโปร่งแสง ท่ออ่อนทึบ ท่ออ่อนอย่างหนา ท่ออ่อน 2 ชั้น สายลมแรงดันสูง สายฉีดน้ำเสริมเชือกถัก สายยางเสริมเชือกถัก สายยางทนแรงดันสูงสำหรับงานหนัก ท่อแอลดีพีอี เม็ดพลาสติก PVC รับจ้างผลิดเม็ดพลาสติกแบบใสโปร่งแสงและทึบแสง ท่อเอสดีพีอี ท่อเกลียวสายไฟเอลดีพีอี LDPE HOSE HDPE HOSE TEXTILE YARN BRAIDED SPRAY HOSE SPRAY HOSE MULTI-LAYER SPRAY HOSE GAS HOSE WATER DELIVERY FLAT HOSE SPIRAL SUCTION HOSE TRANSPARENT HOSE OPAQUE FLEXIBLE HOSE THICK PVC HOSE RECYCLED GARDEN HOSE HIGHT PRESSURE AIR HOSE REINFORCED GARDEN HOSE MULTI-PURPOSE REINFORCED HOSE HEAVY-DUTY HIGH PRESSURE HOSE HEAVY-DUTY HIGH PRESSURE HOSE รับจ้างผลิตสายยาง เกรดA พลังงาช้าง